تبلیغات
apple id حیدریون مشهدالرضا(ع) - جبهه پایداری:نوشته های حسین قدیانی برای انتخابات
این وبلاگ به ثبت وزارت ارشاد رسیده و بنا به تایید شخص سردار نقدی ریاست محترم سازمان بسیج کشور در وبلاگهای بسیج کشور ثبت گردید.