تبلیغات
apple id حیدریون مشهدالرضا(ع) - گردهمایی بزرگ هواداران دکتر قالیباف یک شنبه 19 خرداد مشهد مقدس
این وبلاگ به ثبت وزارت ارشاد رسیده و بنا به تایید شخص سردار نقدی ریاست محترم سازمان بسیج کشور در وبلاگهای بسیج کشور ثبت گردید.