تبلیغات
apple id حیدریون مشهدالرضا(ع) - عكس های حماسه 1388/10/09
این وبلاگ به ثبت وزارت ارشاد رسیده و بنا به تایید شخص سردار نقدی ریاست محترم سازمان بسیج کشور در وبلاگهای بسیج کشور ثبت گردید.