تبلیغات
apple id حیدریون مشهدالرضا(ع) - رضاشیران خراسانی مشاور ارشد دکتر قالیباف ازمشهدثبت نام کرد
این وبلاگ به ثبت وزارت ارشاد رسیده و بنا به تایید شخص سردار نقدی ریاست محترم سازمان بسیج کشور در وبلاگهای بسیج کشور ثبت گردید.