تبلیغات
apple id حیدریون مشهدالرضا(ع) - حامیان تحصیلی،پیشرو،آسمان رابخاطربسپار...،قرارگاه فرهنگی مدیریت جهادی خراسان
این وبلاگ به ثبت وزارت ارشاد رسیده و بنا به تایید شخص سردار نقدی ریاست محترم سازمان بسیج کشور در وبلاگهای بسیج کشور ثبت گردید.